Přehled některých mezinárodně používaných zkratek na vizitkách, pozvánkách a v dopisech


 

p.f. – pour féliciter

 • blahopřání

p.r. – pour remercier

 • poděkování

p.p. – pour presenter

 • za účelem představení se

p.m. – pour memoire

 • připomenutí pozvánky, kterou jsme obdrželi před několika týdny a znamená připomenutí této pozvánky

p.p.a. – pour annoncer i´arrivée

 • oznámení o příjezdu

p.p.c. – pour prendre congé

 • projev na rozloučenou

p.c. – pour condoléance

 • projev účasti, soustrasti

p.p.p. – pour prendre part

 • ohlášení soustrasti

p.f.v. – pour faire visité

 • ohlášení návštěvy

R.S.V.P. – repondez s‘ il vous plait

 • odpovězte prosím, zda pozvání přijímáte

P.S. – post skriptum

 • dodatek

P.P.S. – post post skriptum

 • po dodatku

V.I.P.

 • velmi důležitá osoba

R.L.O.

 • račte laskavě odpovědět

Regrest only

 • hostitele kontaktujeme pouze v případě, že se chceme omluvit z účasti

s.t. – sine tempore

 • přijďte přesně

c.t. – cum tempore

 • čas příchodu je volný v řádu desítek minut

zdroj:

 • rodiče
 • život
 • literatura
 • nekonečná síť internet
 • http://www.chovani.sweb.cz
 • http://www.ladislavspacek.cz