Základy gentlemana podle Miloše Václava Hatáka

 

Pomáhej slabším a neubližuj druhým.

Vyjadřuj vždy úctu ženám.

Važ si starších lidí, především svých rodičů.

Važ si svých dobrých přátel, jsou vzácní.

Říkej druhým lidem svůj názor slušně a bez emocí. Pokud nejsou schopni jej přijmout, neztrácej s nimi v budoucnu čas.

Buď připraven přijímat slušně vyslovenou kritiku. Na křik nereaguj.

Pokud uděláš chybu, přiznej ji a omluv se.

Piš spisovně, i krátké zprávy.

Nestyď se psát ručně dopisy, má to své kouzlo.

Mluv zdvořile. Vždy.

Pečuj o sebe, i několikrát denně.

Choď čistě a slušně oblékán.

Oblékej se podle toho, kam jdeš.

Vždy měj čisté boty.

Vždy měj čisté a upravené nehty na rukou.

Chovej se vhodně u stolu.

Vystupuj přirozeně sebevědomě, ale ne arogantně.

Slušnost není slabost, i když to někdy na první pohled vypadá.

Posuzuj druhé podle osobní zkušenosti, ne podle toho, co o nich uslyšíš.

Ověřuj si všechny informace, které dostáváš. Ne všechny jsou míněny v dobrém, někdy i od těch, od kterých bys to nečekal.

Nesnaž se prosazovat za každou cenu.

Pamatuj, že rychlá i malá a nezištná pomoc je lepší než velká prázdná gesta.

Nesnaž se upozorňovat na chyby druhých, nevíš, kolik jsi jich nevědomky udělal sám.

Někdy je vhodnější naslouchat než snaha být zábavný.

Otřepané, ale pravdivé. Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.

Minulost nezměníš, ale můžeš ji svými činy a chováním napravit.

Nezapomeň, nikdy není pozdě začít.